آموزش کار با اسکریپت رزرواسیون کیان

آموزش را از طریق ویدیو زیر مشاهده نمایید.